Thomas Alva Edisons กล่าวว่า…

โทมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edisons) เป็นอีกบุคคลที่มือชื่อเสียงในด้านแรงบันดาลใจ ที่ไม่ใช่แค่เป็นผู้จดสิทธิบัตรประดิษฐ์หลอดไฟคนแรกเท่านั้น หากแต่ประวัติ แนวคิด และวิธีการทำงานของเขายังเป็นที่กล่าวถึง จนทำให้คนรุ่นหลังนำมาปรับใช้กลายเป็นนักประสบความสำเร็จตามๆกันไป โดยหนึ่งในคำกล่าวของโทมัส เอดิสัน ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration  แปลได้ว่า อัจฉริยะมาจากแรงบันดาลใจเพียง 1% และหยาดเหงื่ออีก 99% ซึ่งอธิบายได้ว่า การที่จะเป็นนักอัจฉริยะที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆนั้นต้องมีแรงบันดาลใจ แต่แรงบันดาลใจในอัตราส่วนน้อยเมื่อเทียบกับการลงมือทำ เพราะถึงแม้ใครจะมีแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่แค่ไหน ฝันไกลแค่ไหน ถ้าคุณไม่แม้แต่ลงมือทำก็เท่ากับว่าคุณล้มเหลวไปแล้ว การลงมือทำด้วยความเพียรพยายามจะทำให้คุณก้าวเข้าใกล้ความสำเร็จได้มากขึ้น

ผู้ที่เป็นอัจฉริยะทั้งหลายที่เรามองเห็นในมุมของความสมบูรณ์แบบ ความสำเร็จนั้นพวกเขาได้ผ่านจุดที่เรียกว่าเสียหยาดเหงื่อมามากมายนับไม่ถ้วนแล้วแต่ในขณะเดียวกันยังคงมีสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจที่ช่วยพยุงพวกเขาไว้ ฉะนั้นถ้าอยากจะเป็นนักอัจฉริยะที่ได้รับความสำเร็จมากมาย ปรารถนาจะเป็นผู้นำและสุดยอดในด้านนั้นๆ จงหาแรงบันดาลใจเสียตั้งแต่ต้น แล้วใช้แรงบันดาลใจนั้น ผลักดันให้คุณมีความพยายามในการลงมือทำให้ได้มากที่สุด แล้วไม่แน่ว่า คุณอาจจะเป็นอัจฉริยะคนต่อไป