Mahatma Gandhi กล่าวว่า…

มหาตมะ คานธี Mahatma Gandhi เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในด้านการเมืองและความเป็นผู้นำชาวอินเดีย ที่ได้รับการยกย่องจากคนทั่วโลก ด้วยความที่เขาเป็นคนที่ช่วยเหลือและต่อต้านความไม่ยุติธรรมให้กับประชาชนทั้งในอินเดียและแอฟริกาใต้ด้วยวิธีอย่าสงบและสันติ ทำให้เขาได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำที่ทรงอิทธิพลของโลก เขาเคยกล่าวไว้ว่า “Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.” ซึ่งแปลได้ว่า ใช้ชีวิตให้เหมือนกับว่าคุณจะตายในวันพรุ่งนี้ เรียนรู้ราวกับว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป

โดยคำกล่าวนี้นำมาซึ่ง แนวคิดและหลักการดำเนินชีวิตของหลายคนทั่วโลก กล่าวคือ การให้คิดเสมอว่าให้ใช้ชีวิตราวกับคุณจะตายในวันพรุ่งนี้นั้นเป็นการแนะนำให้ คุณตระหนักถึงการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ด้วยการทำสิ่งที่ดีที่สุดในทุกๆวัน ทำทุกอย่างให้เต็มที่ในวันนี้ เพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าคุณอาจจะจากโลกนี้ไปในวันพรุ่งนี้ก็เป็นได้ แต่ในขณะเดียวกันคุณก็จะต้องดำเนินชีวิตไปกับการเรียนรูสิ่งใหม่ตลอดเวลา ยิ่งคุณรู้มาก คุณก็จะยิ่งพัฒนาได้เร็ว ฉะนั้นให้มองวิธีการเรียนรู้ต่างๆในมุมที่คุณจะต้องมีชีวิตอีกยืนยาว คุณจะต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตและตลอดไป

ดังนั้นห้ามหยุดที่จะเรียนรู้นั่นเอง จะเห็นได้ว่าคำกล่าวของคานธีนี้ สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตของเราได้เสมอ ไม่ว่าคุณจะเรียน ทำงาน หรือการดูแลครอบครัว คุณก็จะต้องใส่ใจสิ่งนั้นๆ ให้เต็มที่ราวกับว่าคุณอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้ก็เป็นได้ แต่คุณก็จะต้องศึกษาทำความเข้าใจกับสิ่งที่เป็นอยู่หรือสิ่งที่คุณกำลังทำเพราะไม่แน่ว่าคุณจะต้องเผชิญกับมันไปตลอดชีวิต