Charles Darwin กล่าวว่า…

ชาลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) นั้นเป็นนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการสมัยใหม่และหลักการพื้นฐานของกลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ซึ่งถ้าใครได้เคยเรียนวิชาชีววิทยามักจะต้องรู้จัก บิดาแห่งสิ่งมีชีวิตอย่าง ชาลส์ ดาร์วิน เป็นอย่างดี หรือแม้ว่าถ้าใครไม่เคยเรียนก็อาจจะคุ้นๆชื่อนักนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษท่านนี้บ้างอย่างแน่นอน โดย ชาลส์ ดาร์วิน เคยกล่าวไว้ว่า It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change. แปลได้ว่า  ไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุดหรือผู้ฉลาดที่สุดสามารถอยู่รอดได้ หากแต่เป็นผู้ที่ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดเท่านั้นที่จะอยู่รอด ประโยคนี้มีความน่าสนใจต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก ทำให้รู้ว่าถ้าคนเราไม่รู้จักปรับตัว ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมก็ไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้ ถึงแม้จะมีความเก่งความฉลาดอยู่ในตัวก็ตาม มันทำให้หลายคนฉุกคิดและตระหนักได้ถึงการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด หลายครั้งที่คุณอาจจะเจอสภาพแวดล้อมที่ไม่เคยเจอ ต้องร่วมงานกับคนที่เราไม่ชอบหน้า ต้องทำงานบางอย่างที่ไม่เคยทำ แต่คุณก็ผ่านมาได้เพราะในตัวของคุณมีทักษะในการปรับตัวแอบแฝงอยู่ อาจจะไม่ได้แสดงออกมาอย่างเด่นชัดสำหรับบางคน อย่างไรเสียคุณก็จัดการกับปัญหาได้ และทักษะการปรับตัวนี่แหล่ะเป็นคุณสมบัติที่หลายองค์กรต้องการจากผู้เข้าทำงาน ถ้าคุณอยากจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกคุณก็จะต้องพัฒนาทักษะการปรับตัวให้สูงขึ้น

ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าคนไม่สามารถปรับตัวได้ทันตามการเปลี่ยนแปลงไปของโลกก็จะอยู่รอดได้ยาก ยกตัวอย่างง่ายๆเลยกับสิ่งใกล้ตัว ในด้านเทคโนโลยี สมัยอดีตเราสื่อสารกันด้วยจดหมาย แต่ปัจจุบันเราเปลี่ยนมาเป็นระบบโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ถ้าตัวคุณยังไม่ปรับตัว ยังคงสื่อสารกับเพื่อนด้วยการส่งจดหมาย ในขณะที่เพื่อนของคุณ ใช้โทรศัพท์หรือส่งข้อความผ่าน Social Medial คุณก็จะไม่มีทางประสบความสำเร็จในการสื่อสารได้ เพราะสารที่คุณส่งไปถึงเพื่อนนั้นใช้วิธีการทางจดหมายเป็นหลักวันของการเดินทางของสารกว่าจะไปถึงก็ล่าช้า กลายเป็นข้อมูลเก่า แต่ถ้าเพื่อนของคุณสื่อสารกับคนอื่นด้วยระบบอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ ใช้เวลาส่งสารเป็นหลักวินาทีถึงนาทีเท่าก็ทำให้ข้อมูลส่งถึงกันได้อย่างรวดเร็วและทันเวลานั่นเอง แค่การสื่อสารสิ่งใกล้ตัวเพียงเล็กน้อยเท่านี้ก็จะทำให้คุณไม่สามารถอยู่รอดได้ถ้าไม่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ดังนั้น ผู้ที่ปรับตัวได้ดีที่สุดเท่านั้น ที่จะอยู่รอดได้