Aristotle กล่าวว่า…

อริสโตเติล(Aristotle) เป็นนักปรัชญาชาวกรีกโบราณที่เคยให้คำนิยามเกี่ยวกับมนุษย์ไว้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม หรือ Human being is social animal เพราะเราอยู่อาศัยกันเป็นกลุ่มและทำกิจกรรมร่วมกันตลอดเวลา ในขณะที่นักวิชาการหลายท่านก็นำนิยามนี้มาใช้กันอย่างแพร่หลายจนทำให้อริสโตเติล ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่น่าติดตาม มีแนวความคิดที่น่าสนใจเลยทีเดียว ซึ่งครั้งนี้อยากจะยกประโยคคำคมที่อริสโตเติล เคยกล่าวไว้เกี่ยวกับการศึกษาว่า The roots of education are bitter, but the fruit is sweet แปลได้ความประมาณว่า รากของการศึกษาอาจจะมีรสชาติที่ขม แต่ผลของมันนั้นจะหวาน ซึ่งก็หมายความว่าพื้นฐานของการศึกษาเรียนรู้อะไรก็ตามในเริ่มแรกมักจะไม่ง่ายเสมอ แต่ถ้าอดทนเรียนรู้ไป ทำความเข้าใจไป

ถึงแม้บางครั้งอาจจะมีความยาก มีอุปสรรค์ หากแต่มีความเพียรพยายามและอดทนได้ ในไม่ช้าก็จะได้รับผลของความสำเร็จนั้น ก็เปรียบกับต้นไม้ที่ถึงแม้ว่ารากของต้นไม้จะมีรสชาติที่ขมแต่มันก็คือฐานให้กับต้นไม้ยืนได้เติบโต และนอกจากนี้รากยังเป็นแหล่งดูดซับอาหารเพื่อไปเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับต้นไม้ จนกระทั่งในวันหนึ่งข้างหน้าต้นไม้ที่มีรากรสชาติขมต้นนี้ได้ผลิดอก ออกผล ให้ผลไม้ที่มีรสชาติหวานได้ในที่สุด คนที่ประสบความสำเร็จก็เช่นกันกว่าจะได้รับความหวานจากผลผลิตก็ต้องปูพื้นฐานในการเรียนรู้สิ่งต่างๆตั้งแต่ระดับรากฐานที่มีรสชาติที่ขมมาก่อน ก่อนที่จะได้ลิ้มรสจากความหวานอย่างแท้จริง ดังนั้นใครก็ตามที่กำลังท้อหรือรู้สึกว่าทำไมเรื่องบางเรื่องที่กำลังเรียนรู้อยู่มันถึงได้ยากเย็นอะไรขนาดนี้ ก็ขอให้นึกไว้ซะว่าในอนาคตข้างหน้าคุณกำลังจะได้พบความหวานจากผลการลงทุนในครั้งนี้