แผน

แผน คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้ในทุกๆด้าน คุณรู้ไหมว่าในทุกเรื่องของความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่มีการวางแผนมาแล้วทั้งหมด ลองมองดูง่ายๆสิ่งใกล้ตัวของเราก็ได้ เช่น เวลาคุณจะไปเที่ยวต่างประเทศ อย่างน้อยๆคุณก็ต้องมีจุดมุ่งหมายว่าจะไปประเทศไหน ไปวันไหน เที่ยวที่ไหนบ้างในแต่ละวัน แม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้เขียนออกมาเป็นแผนชัดเจนก็ตาม เพียงแค่คิดไว้ในหัวคร่าวๆ แบบนี้ก็คือแผน

ถ้าให้ชัดเจนขึ้นมาอีกนิด ยกตัวตัวอย่างจากบริษัททัวร์ ลูกทัวร์ทุกคนจะได้รับ Itinerary หรือกำหนดการเดินทาง ในการไปทัวร์ครั้งนั้นๆ หมายกำหนดนี่อหล่ะที่เรียกว่าแผน หรือถ้ามองออกไปในระดับที่กว้างขึ้นไปอีก ในเชิงองค์กรบริษัท และประเทศชาติ สถาบันเหล่านี้ย่อมมีแผนอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นแผนในระดับนโยบายบริษัท แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ เป็นต้น เห็นไหมล่ะว่า ในทุกๆกิจกรรมนั้นล้วนแล้วแต่มีแผนด้วยกันทั้งนั้น แล้วชีวิตของคุณล่ะ มีแผนแล้วหรือยัง แผนให้กับชีวิตตัวคุณเอง แผนให้กับปลายทางแห่งความสำเร็จ ซึ่งประเภทของแผน โดยทั่วไปแล้วก็จะมีอยู่ 2 แบบ คือ แผนระยะสั้น และแผนระยะยาว ซึ่งปกติแล้วแผนทั้ง 2 ประเภทนี้มักจะมีความสอดคล้องและเชื่อมโยง เป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน

กล่าวคือ แผนระยะสั้นนั้นจะเป็นการกำหนดและวางเป้าหมายในช่วงเวลาอันใกล้ ในขณะที่แผนระยะสั้นอันนี้เองก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ไปสู่ความสำเร็จที่เป็นแผนระยะยาวด้วย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งเป้าหมายไว้ที่อยากจะเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับโลกในอนาคต อาจจะระบุระยะเวลาไว้ว่า 20 ปีข้างหน้า แผนระยะสั้นของคุณก็คือการวางแผนในระยะ 3-5 ปี ก่อนว่าแข่งขันในระดับประเทศ เพื่อนำไปสู่ แผนระยะยาวอีก10-20 ปีข้างหน้าในการแข่งขันระดับสากล ซึ่งแผนระยะสั้นอาจจะเขียนไว้ถึงการฝึกซ้อมในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แล้วสมัครเข้าประกวดการแข่งขั้นดนตรี เพื่อให้ชนะการประกวดระดับประเทศภายใน 5 ปีก่อน หลังจากบรรลุแล้วก็วางแผนต่อไปเรื่อยๆ ไปจนสู่ปลายทางที่ตั้งไว้ว่าจะเป็นนักดนตรีระดับโลกภายใน 20 ปีข้างหน้า เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวควรจะมีการสอดรับ ซึ่งกันและกัน

ดังนั้นถ้าคุณมีเป้าหมายแล้วอย่าลืมที่จะวางแผนไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ เพราะแผนก็คือระหว่างการเดินทางไปสู่ปลายทาง คนบางคนอาจจะได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายจากการวางแผนมากกว่าเป้าหมายที่ไปถึง เมื่อคุณวางแผนแล้ว สามารถนำแผนไปปฏิบัติตาม คุณก็จะได้เห็นการเรียนรู้อย่างแท้จริงจากแผนมากกว่าเป้าหมายด้วยซ้ำ