เวลา

ถ้าพูดเรื่องเวลา เชื่อว่าเป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวทุกคนมากที่สุดและเป็นเรื่องราวที่สามารถคุยกันได้ไม่รู้จบ แต่ใจความหลักใหญ่ของคำว่า เวลา แล้วนั้น ทุกคนมีจำนวนเท่ากัน และมีช่วงที่เท่ากันด้วย คำว่าจำนวนเวลาในแต่ละวันทุกคนมีเท่ากันคือ 24 ชั่วโมง และคำว่าช่วงเวลาที่ทุกคนมีเท่ากันอีกก็คือ มี 3 ช่วงเวลา ได้แก่ อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต อยู่ที่คนแต่ละคนจะบริหารเวลาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยจำนวนและช่วงเวลาที่เท่ากันแบบนี้
การแบ่งจำนวนเวลา 24 ชั่วโมงของคนเรา จะเป็นการให้ค่าน้ำหนักปริมาณเวลานั้นๆหรือเรียกว่า การกำหนดคุณค่าของเวลา บางคนอาจจะจัดการได้แย่มากหรือบางคนอาจจะจัดการได้ดีมากกับชีวิต โดยหลักทั่วไปแล้วมีคนเคยแนะนำไว้ว่า ถ้าจะให้ชีวิตของคุณให้มีความสมบูรณ์ต้องบริหารเวลาให้สมดุล ควรรู้จักแบ่งเวลาจำนวน 24 ชั่วโมงนี้ ออกเป็น 3 แบบด้วยกัน คือ ให้จำนวน 8 ชั่วโมง แรกเป็นการพักผ่อนนอนหลับ 8 ชั่วโมงที่สอง เป็นการทำงานและเรียนรู้ และ 8 ชั่วโมง ที่สามเป็นการผ่อนคลาย หาความบันเทิงให้กับชีวิต โดยทั้ง 3 แบบนี้จะเป็นกรอบแนวทางในการใช้ชีวิตที่สมดุล สำหรับใครที่มีปัญหาการแบ่งเวลาก็ลองนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ดู อาจจะช่วยให้คุณบริหารเวลาได้ดีขึ้น มีคุณภาพต่อชีวิตคุณและคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นด้วย

สำหรับช่วงเวลาของคนเราที่กล่าวไว้เบื้องต้นแล้วว่า มี 3 ช่วงเหมือนกันคือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ก็เป็นแก่นการดำเนินชีวิตที่น่าสนใจเช่นกัน โดยถ้าจะขยายความและมุมมองถึงช่วงเวลาทั้ง 3 ช่วงนั้นก็ย่อมได้ กล่าวคือ ช่วงเวลาอดีต คือเวลาที่ผ่านมาแล้ว เป็นสิ่งที่เรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว เป็นได้แค่เพียงความทรงจำและบทเรียน ส่วนช่วงเวลาปัจจุบันคือตอนนี้ ห้วงเวลา ณ ขณะนี้ อาจจะเป็นช่วงขณะนี้ที่คุณกำลังอ่านบทความเกี่ยวกับเวลานี้อยู่ก็ได้ และช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเรา เพราะปัจจุบันคือ เรื่องราวของสิ่งที่คุณกำลังตัดสินใจแก้ไข เปลี่ยนแปลง สร้างใหม่ ให้ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรก็ได้ กล่าวคือ บางคนอาจจะกำลังลงมือทำธุรกิจใหม่ บางคนกำลังจะพูดบางอย่างให้คนดีใจหรือเสียใจก็ได้ เพราะฉะนั้นเวลาปัจจุบันจึงสำคัญมาก สำคัญชนิดที่ว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ และมีผลกระทบต่ออดีตในวันข้างหน้า เนื่องจากเวลาตอนนี้กำลังจะกลายเป็นช่วงเวลาอดีตในทุกขณะจิตนั่นเอง และช่วงเวลาที่สามคือ อนาคต เป็นเวลาที่ยังมาไม่ถึง แต่หลายคนก็ปรารถนาอยากให้เกิดภาพสวยงามในอนาคต อยากได้ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ เก่ง เติบโต รวย มีความสุข หรืออะไรก็ตามที่วาดหวังไว้

มีคนเคยกล่าวไว้ว่า ถ้าอยากได้อนาคตที่สวยงามคุณจะต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก่อน จึงมีนักสำเร็จหลายคนพยายามทำปัจจุบันด้วยความตั้งใจในหลายๆด้าน แม้อาจจะยากแต่สุดท้ายเขาก็ได้รับความสำเร็จในที่สุด นอกเหนือจากนี้ คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ มักจะจินตนาการถึงช่วงเวลาในอนาคต เขามองเห็นภาพตัวเองไปอยู่ในจุดที่เขาต้องการ ทำให้เขามีกำลังใจกับการทำงานในปัจจุบัน คุณก็เช่นกันถ้าคุณอยากจะเป็นนักสำเร็จในอนาคตขอให้คุณนึกถึงภาพความสำเร็จว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆ จากนั้นทำตอนนี้ให้เต็มที่ แล้วความสำเร็จกำลังเดินทางมาหาคุณเอง