อยู่กับคนแบบไหนก็จะเป็นคนแบบนั้น

การที่หลายคนมีนิสัยใจคอแตกต่างกันนั้นเกิดจากการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมของครอบครัวที่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก บางคนเป็นคนมีระเบียบเรียบร้อย บางคนรักความสนุกสนาน หรือบางคนเป็นคนจริงจังกับชีวิต สิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะนิสัยส่วนตัวของบุคคล ที่เกิดมาจากการเรียนรู้และเลียนแบบคนใกล้ชิด ซึ่งบางครั้งเราซึมซับมาแบบไม่รู้ตัว ลองสังเกตดูจากเด็กที่พ่อแม่แต่ละบ้านเลี้ยงดูก็มีนิสัยแตกต่างกัน เราจะเห็นได้จากพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กเหล่านั้น ซึ่งคุณเองก็เคยเป็นเด็กเหล่านั้นมาก่อน จึงมีนิสัยและพฤติกรรมที่เหมือนกับคนในครอบครัว

แต่คุณเคยได้ยินไหมว่า เด็กบางคนโตไปทำไมนิสัยเปลี่ยน ตอนเด็กอีกแบบโตมาก็อีกแบบ หรือแม้แต่ตัวคุณเองก็เช่นกัน เมื่อตอนเด็กๆคุณมีนิสัยแบบนั้นแบบนี้ แต่โตมาทำไมนิสัยเหล่านั้นเปลี่ยนไป คำตอบก็คือ เพราะสภาพแวดล้อมเปลี่ยน เช่น คุณมีกลุ่มเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น คุณได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น คุณได้ไปเจอสิ่งใหม่ สถานที่ใหม่ มันทำให้คุณมีลักษณะนิสัยบางอย่างปรับเปลี่ยนไปเอง จากข้อมูลตรงนี้ส่งผลให้หลายครอบครัวนิยมสนับสนุนให้ลูกหลานของตน ได้เรียนในโรงเรียนที่ดีมีชื่อเสียง ได้อยู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เพราะสถานที่โด่งดังเหล่านนี้เต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อนดี ครูดีนั่นเอง

คนที่อยากจะประสบความสำเร็จก็เช่นกัน ถ้าคุณอยากไปให้ถึงจุดหมายที่ฝัน อยากทำในสิ่งที่ตั้งใจ นอกเหนือจากความพยายามแล้ว คุณต้องพาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มที่รายล้อมไปด้วยคนที่มีศักยภาพในด้านนั้นๆ เพราะคนเหล่านั้นจะเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณ ทำให้คุณเลียนแบบสิ่งที่ดีมีคุณภาพ และในขณะเดียวกันคุณก็จะมีนิสัยเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัว ดังคำที่ว่าถ้าคุณอยู่กับคนแบบไหน คุณก็จะกลายเป็นคนแบบนั้น ดังนั้นคุณจงเลือกคนที่ดีให้อยู่รายล้อมชีวิตของคุณไว้แล้วคุณจะพบแต่เรื่องราวที่ดี เพราะไม่ใช่แค่นิสัยของคุณที่จะเปลี่ยนไปเท่านั้นแต่แนวคิดต่างๆของคุณก็จะเปลี่ยนไปเช่นกัน