หลักบริหารเวลาของผู้ที่ประสบความสำเร็จ

เวลาเป็นสิ่งที่มีค่าและมีความสำคัญมาก สำหรับผู้ที่มองเห็นคุณค่าของเวลา ผู้ที่อยากจะประสบความสำเร็จก็เช่นกัน พวกเขามักจะมองเห็นคุณค่าของเวลาเสมอ เขาจะมองว่าเวลาแต่ละนาที แต่ละวินาทีนั้นมีมูลค่า เขาจึงใช้มันอย่างชาญฉลาด ดังนั้นวันนี้เราจึงมีหลักการบริหารเวลามาแบ่งปันให้ทุกคนได้ลองนำไปใช้ คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น เรื่องเรียน เรื่องครอบครัว และเรื่องการทำงาน เป็นต้น โดยหลักการแล้วการแบ่งเรื่องเวลาและความสำคัญกับสิ่งที่จะทำนั้น มี 4 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 งานนั้นเร่งด่วนและมีความสำคัญ

แบบที่ 2 งานนั้นเร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ

แบบที่ 3 งานนั้นไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ

แบบที่ 4 งานนั้นไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ

ซึ่งทั้ง 4 แบบเป็นหลักการที่ผู้บริหารเวลาเป็น จะนำมาจัดการกับรายละเอียดงานที่มากมายของเขา เขาจะจัดหมวดหมู่งานที่ล้นเต็มมือให้กระจายไปยังหลักการทั้ง 4 แบบก่อน แล้วหลังจานนั้น เขาจะค่อยๆลงมือทำเป็นลำดับขั้นไป ซึ่งแน่นอนว่าการทำงานที่เป็นลำดับขั้นที่ว่านี้ ก็คือการให้ความสำคัญและทำงานนั้นๆก่อนเป็นสิ่งแรก ดังนี้ ให้ทำงานแบบที่ 1 ก่อนเป็นลำดับแรก และไล่ลงมาเรื่อยๆ จนถึงแบบที่ 4 ให้ทำเป็นลำดับสุดท้าย

โดยการบริหารงานแบบนี้จะทำให้เกิดผลและมีประสิทธิ์ภาพกับการทำงานมากที่สุด ถ้าใครกำลังมีปัญหา หรือกังวลกับงานที่ล้นมืออยู่แล้วล่ะก็ แนะนำว่าให้ลองนำหลักการ ทั้ง 4 แบบข้างต้นมาใช้ โดยคุณจะต้องแจกแจงงานในมือของคุณให้ไปอยู่ในหมวดแต่ละแบบก่อน เพียงเท่านี้คุณก็จะประสบความสำเร็จในด้านการบริหารเวลาได้แล้วนั่นเอง