วิธีลดความตื่นเต้นเมื่อต้องพูดต่อหน้าคนเยอะๆ

เชื่อว่าทุกคนต้องเคยมีประสบการณ์ “อาการตื่นเต้น” เกิดขึ้นกับตัวเองอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนองานหน้าชั้นเรียน การพูดต่อหน้าคนจำนวนมาก การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม การโชว์หรือแสดงบทบาทสมมติต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มักมีอาการตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อต้องทำอะไรแบบนี้ หรือไม่ชินกับการกล้าแสดงออก ถึงเวลาต้องทำทีไรก็มัก จะลน เกิดความเครียด กลัวทำออกมาได้ไม่ดี มีความกังวลต่างๆนานา วันนี้เรามีวิธีที่น่าสนใจอยากจะแนะนำ ซึ่งเป็นวิธีลดความตื่นเต้น ที่สามารถทำได้ง่ายกับทุกคนมาแนะนำ

ก่อนที่คุณจะต้องก้าวไปยืนยังจุดที่มีสายตาของผู้คนจำนวนมากจับจ้องคุณอยู่ และคุณจำเป็นจะต้องนำเสนอบางสิ่งบางอย่าง ณ ขณะนั้น วิธีลดอาการตื่นเต้นเบื้องต้น คือ นอกจากจะสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้ว คุณสามารถใช้วิธีดึงความสนใจของร่างกายตัวคุณเองได้ กล่าวคือ คุณจะต้องหาหรือทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่มีการเคลื่อนไหวคงที่ ก่อนขึ้นเวทีนำเสนอต่อหน้าชุมชน หรือก่อนที่คุณจะต้องทำอะไรบางอย่างแล้วคุณรู้สึกตื่นเต้นมากๆ คำว่า การทำกิจกรรมเคลื่อนไหวคงที่ ในที่นี้หมายถึง การเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนใดก็ได้ในร่างกายของคุณให้มีการเคลื่อนไหวไปมาอย่างคงที่ เช่น การเดินขึ้นลงบันได 2-3 ขั้น สลับไป-มา, การเคาะนิ้วมือเป็นจังหวะ, การเขย่าขา, การย่ำเท้าอยู่กับที่แบบคงที่ เป็นต้น

ซึ่งการเคลื่อนไหวอวัยวะในร่างกายแบบคงที่นี้จะช่วยลดอาการตื่นเต้นได้ เนื่องจากอาการตื่นเต้นส่วนใหญ่เกิดจากความกังวลและความกลัวผสมกัน ทำให้หัวใจคนเราเต้นแรง วิธีการจัดการอาการตื่นเต้นด้วยวิธีนี้จะทำให้จิตใจของเราไปจดจ่ออยู่กับกิจกรรมนั้นๆ ส่งผลให้อัตตราการเต้นของหัวใจลดความเร็วลง จากที่เต้นแรงมากๆ ก็จะค่อยๆเต้นช้าลงมา ไปจนถึงจังหวะอัตราการเต้นของหัวใจแบบคงที่ ขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ดังนี้ มีนักศึกษาคนหนึ่งกำลังจะต้องนำเสนอผลงานวิจัยหน้าชั้นเรียน แต่เขามีอาการตื่นเต้นมากๆ กังวลและประหม่ากับการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนในครั้งนี้ เขาจึงเดินไปที่ประตูหนีไฟ แล้วใช้วิธีการเดินขึ้น-ลงบันได กลับไป-มา 2-3 ขั้น เป็นระยะเวลาประมาณ 3-5 นาที ก่อนนำเสนองาน หลังจากเดินขึ้นลงบันไดเป็นจังหวะคงที่ทำให้นักศึกษาคนนี้ลดอาการการตื่นเต้นลงและมีสมาธิมากขึ้น จิตใจจดจ่ออยู่กับเนื้อหาการนำเสนองาน เมื่อถึงเวลานำเสนอหน้าชั้นเรียน นักศึกษาคนนั้นก็สามารถนำเสนอผลงานวิจัยออกมาได้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์แบบมาก เพราะอาการตื่นเต้นได้ลดลงไปแล้วนั่นเอง ดังนั้นถ้าหากใครที่กำลังตื่นเต้นหรือกำลังจะต้องทำอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกประหม่า ลองนำวิธีนี้ไปใช้กันมันจะช่วยให้คุณลดความตื่นเต้นลงได้