รักให้เป็น

ความรักเป็นเรื่องสวยงามสำหรับใครหลายคน แต่ถ้าอยากจะให้มันเป็นเรื่องที่สวยงามตลอดไป คุณจะต้องรู้เท่าทันความรักเช่นกัน เพราะการที่คนเรารักกันนั้นก็เกิดจากคนสองคนมีความรู้สึกดีต่อกัน อยากจะให้คนรักมีความสุข หวังดีต่อกัน แต่บางครั้งเพราะความหวังดี จึงทำให้คู่ของคุณทำในสิ่งที่คุณอยาก โดยที่คุณไม่ได้ถามความสมัครใจเขาหรือเธอเลย มันก็อาจจะทำให้เป็นเรื่องได้ เนื่องจากทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเอง มีเส้นทางเดินเป็นของตัวเอง แม้จะรักกันมากแค่ไหนแต่ทุกคนก็มีพื้นที่สวนตัวกันทั้งนั้น ถ้าหากคุณอยากให้ความรักที่คุณมีอยู่เป็นไปอย่างราบรื่น สวยงามดังที่วาดหวังไว้

คุณก็จะต้องรักให้เป็น รักอย่างมีสติ รู้เท่าทันตลอดเวลาว่าความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อน หัดที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเรา ลองมองให้ลึกลงไปทุกครั้งของการกระทำและตัดสินใจ อย่าปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือทั้งปวง เพราะอารมณ์จะเป็นตัวฉุดและนำไปสู่เหตุการณ์ปะทะได้ เวลาคุณรักใครก็ตาม คุณไม่ควรเอาใจไปผูกติดกับคนนั้น เนื่องจากการเอาใจไปผูกติดไม่ใช่ความรักที่แท้จริง แต่จะยิ่งเป็นการทำให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเอง ความสัมพันธ์ก็จะยิ่งแย่ถ้าคุณมัวแต่ติดอยู่กับคนที่คุณรัก โดยที่คุณไม่ได้มองรอบข้างเลย ในขณะเดียวกันถ้าคุณอยากมีความรักที่แท้จริง ก็ต้องให้สติกับความรักทุกครั้ง แล้วคุณก็จะมีความรักที่สวยงามอย่างยั่งยืน