ประยุกต์ใช้หลักการของพาเรโต หรือ กฎ 80/20 กับธุรกิจ


หลักการของพาเรโตนั้นมีต้นกำเนิดมาจากว่า วิลเฟรโด พาเรโต (Vilfredo Pareto) ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียน เขาค้นพบว่าที่ดินกว่า 80% ในอิตาลีนั้นถูกครอบครองโดยคนรวยที่มีจำนวนเพียง 20% ของประชากรทั้งหมดในอีตาลี นอกจากเรื่องที่ดินในอิตาลีแล้ว ข้อเท็จจริงนี้ยังปรากฏให้เห็นในเรื่องอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็น ผลลัพธ์ของการทำงานทั้งหมด มาจากการใช้เวลาทำงานเพียง 20%

จากหลักการของพาเรโตนั้นมีการนำไปประยุกต์ใช้มากมาย และได้มีการนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ โดยได้มีนักธุรกิจคนหนึ่งชื่อ  Perry Marshall เขาได้ทำการศึกษาและทดลองนำกฏของพาเรโตไปใช้กับธุรกิจของเขา แล้วเขาก็ได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วกฏของพาเรโตนั้นเป็นเอกโปเนนเชียล! เขาพบว่าจริงๆแล้วในยอดขายที่ขายดี 20 % จากกฏพาเรโตนั้น หากจะวิเคราะห์ต่อไปอีกก็จะเห็นอีก 20% ที่ยังเป็นส่วนที่ขายดีกว่า (20% ของ20% ซึ่งก็คือ 4% ของยอดขายทั้งหมด) เรียกได้ว่าเป็นรายได้ที่ครอบคลุม 64% ของยอดขายทั้งหมด (80% ของ 80%) นอกจากนี้ในบางยอดขายของเขายังเจอ 20% ของ 20% ของ 20 % (20% ยกกำลัง 3) ที่เป็นยอดขายที่ขายดีจากยอดขายทั้งหมดอีกด้วย

จากเรื่องนี้ทำให้เราจะเห็นได้ว่าหากเรามีการวิเคราห์ข้อมูลของธุรกิจของเรา เราก็อาจจะค้นพบ 20 % ที่ว่า และสามารถนำ 20% นั้นมาโฟกัสหรือขยายผลต่อยอดธุรกิจของเรา ให้เพิ่มยอดขายได้มากขึ้นไป หากเพื่อนๆนำเอาไปใช้และวิเคราะห์กับสินค้าหรือธุรกิจของเรากันดู เราจะเห็นได้ว่ากฏของพาเรโตนั้นทรงพลังอย่างมากเลยเพื่อนๆลองนำเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะ