ทิศทางของชีวิต ตอนที่ 1

คุณรู้บ้างไหมว่า จิตใต้สำนึกของคนเรานั้นจะเป็นตัวนำทิศทางของชีวิตเราเอง ถ้าใครใช้ไม่เป็นก็อาจจะทำให้เกิดข้อจำกัดภายในตัวได้ และจิตใต้สำนึกนี้จะทำงานตลอดเวลาไม่มีพักผ่อน โดยที่จิตใต้สำนึกของคนเราจะไม่สามารถตัดสินได้ว่าอะไรถูก อะไรผิด ไม่มีเหตุ ไม่มีผล เพราะมันไม่ใช่จิตสำนึกธรรมดาทั่วไป เนื่องจากจิตมันอยู่ภายใต้สำนึก แต่อย่างไรก็ตาม จิตใต้สำนึกจะช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีที่สุด โดยปกติ ตัวเราจะมีความสามารถพิเศษดูแลตัวเองได้อยู่แล้วเมื่อปล่อยไว้เป็นปกติ แต่มันจะไม่ปกติก็ต่อเมื่อมีอะไรบางอย่างเข้ามาในหัว ในจิตใจ ทำให้มันยุ่งยากไปกว่าเดิม เช่น ความรู้ ความเข้าใจแบบผิดๆ  ความกลัว เป็นต้น และเมื่อเกิดความคิดเหล่านี้ที่เป็นความคิดลบ เข้ามาในหัวในจิตใต้สำนึกบ่อยๆ มันก็จะกลายเป็นแนวคิดลบต้นแบบให้กับชีวิตคุณ ดังนั้น เราจงปล่อยให้จิตใต้สำนึกทำงาน อยู่กับสิ่งดีๆ จะดีกว่า กล่าวคือ เรารู้อยู่แล้วว่าจิตใต้สำนึกมันทำงานตลอดเวลาไม่มีวันหยุด ฉะนั้นรูปแบบชีวิตแบบไหนที่คุณต้องการ อยากได้ จงพยายามคิด นึกถึงแต่สิ่งดีๆที่คุณอยากให้เป็น แล้วมันก็จะซึมซับเข้าไปยังจิตใต้สำนึกของคุณเอง เพื่อช่วยกระบวนการสร้างจิตใต้สำนึกที่ดี

การที่คุณจะนำพาทิศทางของชีวิตตัวเองไปในทิศทางไหนก็ขึ้นอยู่กับคุณ เพราะคนเราแท้จริงแล้วมีพลังอันไร้ขีดจำกัดภายในตัวอยู่แล้ว แต่เราจะทำอย่างไรให้พลังนี้มีผลต่อตัวเราขึ้นมาล่ะ คำแนะนำก็คือ ขณะหลับ คิดแต่ถึงสิ่งดีๆก่อนนอน จงระวังความคิด เพราะเมื่อไหร่ที่คิดมาก มันอาจจะมากพอ ทำให้เกิดเป็นความจริงได้ จงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่ ลดความกลัวและกังวล เพราะความกังวล ความกลัวสามารถทำร้ายและนำความเจ็บปวดมาให้เราได้ แต่ให้ตอกย้ำสิ่งดีๆ ความสุข และความสวยงามให้กับชีวิตเรา สิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นหลักการปฏิบัติที่ควรจะนำมาใช้แต่ จะทำอย่างไรให้เกิดผลลัพธ์ได้จริงในตัวคุณ เพราะใช่ว่าคนทุกคนทำแบบเดียวกัน แล้วจะได้ผลลัพธ์เหมือนๆกัน ถ้าอย่างนั้นคนทุกคนก็จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้กันไปหมดแล้วถูกไหม? มาหาคำตอบการทำให้กำหนดทิศทางของชีวิตคุณเองได้จริงต่อใน ทิศทางของชีวิต ตอนที่ 2

One comment

Comments are closed.