ความรักกับการฟัง

การที่คู่รักหลายคู่มักมีปัญหากันอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นด้านการทะเลาะกัน การไม่พูดคุยกัน การมีความเห็นที่แตกต่างกัน เป็นต้น นั่นก็เพราะว่าสาเหตุหลักๆส่วนใหญ่นั้นมาจากการไม่ “ฟัง” กันและกัน คำว่าฟังในที่นี้ไม่ใช่แค่ฟังในสิ่งที่คู่รักของคุณพูดเฉยๆ หากแต่เป็นการรับฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา มองความรู้สึกที่แท้จริงของคู่รักว่า ทำไมคู่ของคุณถึงคิดอย่างงี้ แล้วถ้าเป็นคุณล่ะ ทำไมถึงคิดอย่างงั้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้การพูดคุยง่ายขึ้น ก็เพราะว่าคุณเริ่มที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีให้กับคู่ของคุณได้ ในขณะเดียวกันบางคู่อาจจะไม่ได้มีปัญหาในด้านของความคิดต่าง แต่กลับเป็นที่คู่ของคุณนั้นมีปัญหา

เคยไหมที่ทำไม แฟนคุณถึงได้อารมณ์เสีย หัวเสียตลอดเวลา ทั้งๆที่คุณเองก็ไม่ได้ทำอะไรผิด นั่นก็เป็นเพราะว่าคู่ของคุณนั้น บางทีอาจจะมีเรื่องกังวลใจ มีปัญหาหนักใจที่อยู่ในใจ แต่ไม่สามารถระบายกับใครได้ ฉะนั้น คุณในฐานนะเป็นคนรัก เป็นผู้ดูแลหัวใจให้คู่ของคุณ หน้าที่ของคุณคือ การทำให้คู่ของคุณสบายใจ โดยคุณอาจจะต้องค่อยๆคุยกับคู่ของคุณ สอบถามถึงปัญหาเรื่องกังวลใจที่คู่ของคุณมี แล้วปล่อยให้เขาหรือเธอเล่าและพูดออกมาอย่างเต็มใจ เพื่อที่ว่าจะได้รู้สึกดีขึ้นและสบายใจขึ้นเมื่อได้ระบายปัญหาทุกข์ใจ สำหรับคุณเองก็จะต้องมีหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดี คอยรับฟังปัญหาอย่างเข้าใจ เนื่องจากการที่บางคู่ทะเลาะกัน ไม่พูดไม่จากันนำไปสู่การเลิกรา ก็เพราะต่างฝ่ายต่างละเลยกันและกัน ไม่มีใครเป็นผู้ฟังให้แก่กัน จนบางครั้งคู่ของเขาไม่สามารถไประบายปัญหาหรือปรึกษากับใครได้ ส่งผลให้คิดว่าคู่ของตัวเองไม่สนใจ ไม่แคร์กันนั่นเอง

ดังนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านความรักหรือชีวิตคู่ก็ตามแต่ คุณจำเป็นจะต้องฝึกเป็นผู้ฟังที่ดีให้ได้ เพราะการฟังจะทำให้คุณและคู่ของคุณไปรอด นอกจากนี้ การฟังที่ดียังเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาชีวิตของคุณได้ในเรื่องต่างๆ ที่ไม่ใช่แค่เรื่องของความรักเท่านั้น ยังสามารถใช้กับเรื่องอื่นๆได้เช่นกัน