ความต้องการของมนุษย์

บางครั้งคนเราเกิดมามีความสงสัยเกิดขึ้นกับตัวมนุษย์ว่าเรานั้นมีความต้องการอะไรกันแน่ ตอนนี้สิ่งที่เรามีอยู่เราอยู่ในระดับขั้นไหน ทำไมถึงยังไม่พอใจเสียที หรือบางคนนั้นก็ดูเหมือนจะมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว แต่ทำไมถึงยังไม่หยุดที่จะทำงาน ไม่หยุดที่จะตามหาบางสิ่งบางอย่าง วันนี้เรามาดูความต้องการที่แท้จริงของมนุษย์ตามหลักของ Maslow ผู้เป็นคนนิยามและตั้งทฤษฎีความต้องการของมนุษย์กัน โดย Maslow  กล่าวว่า ความต้องการของมนุษย์นั้นแบ่งออกเป็น 5 ระดับขั้น เราลองมาดูกันว่าคุณ ณ ตอนนี้กำลังอยู่ในความต้องการระดับขั้นไหน

ความต้องการของมนุษย์ขั้นที่ 1 ความต้องการทางด้านกายภาพ : ขั้นนี้เป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์โดยทั่วไปที่ต้องการความอยู่รอดของชีวิต ซึ่งก็ได้แก่ปัจจัย 4 ตามที่เราทราบเบื้องต้น คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องการเป็นสิ่งแรกๆของชีวิต

ความต้องการของมนุษย์ขั้นที่ 2 ความต้องการทางด้านความปลอดภัย : เมื่อมนุษย์มีปัจจัยพื้นฐานเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ดำเนินชีวิตได้แล้ว สิ่งที่มนุษย์ต้องการลำดับถัดมาก็คือความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจ และร่างกาย หลายคนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพว่าความปลอดภัยที่ว่าคืออะไร เช่น การประกันภัยประเภทต่างๆ ความมั่นคงทางด้านการเงิน ความปลอดภัยทางสุขภาพ เป็นต้น

ความต้องการของมนุษย์ขั้นที่ 3 ความต้องการทางด้านสังคม : ขั้นนี้เป็นความต้องการที่เราทุกคนสามารถมองเห็นได้ชัด จากภาพที่เราเห็นตรงหน้าว่า มนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมจึงอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มก้อน ทำให้ทุกคนจึงมีความต้องการขั้นต่อมาคือ ความรัก มิตรภาพ ครอบครัว  เช่น บางคนก็จะมีกลุ่มเพื่อนแก๊งเพื่อนจาก มหาวิทยาลัยบ้าง ที่ทำงานบ้าง บางคนก็เข้าร่วมกิจกรรม ชมรมและสมาคมต่างๆ หรือแม้แต่การเป็นสมาชิกใดๆก็ตามก็คือภาวะการเข้าสังคมอย่างหนึ่ง

ความต้องการของมนุษย์ขั้นที่ 4 ความต้องการทางด้านยอมรับยกย่อง : เมื่อมนุษย์มีความต้องการเบื้องต้น ทั้งกายภาพ ความปลอดภัย และเข้าสังคมแล้ว ลำดับขั้นที่สูงขึ้นมาอีกของความต้องการก็คือ การเป็นที่ยอมรับในหมู่สังคม ได้รับการยกย่อง การได้รับเกียรติ ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นมาเป็นระดับหัวหน้าในการทำงาน การเข้ามาเป็นผู้นำในองค์กร สมาคมต่างๆ การเป็นที่เคารพนับถือของคนหมู่มาก เป็นต้น

ความต้องการของมนุษย์ขั้นที่ 5 ความต้องการทางด้านความสำเร็จและความสมบูรณ์ของชีวิต : ลำดับขั้นนี้เป็นลำดับขั้นสุดท้ายที่สูงที่สุดและยากที่สุดด้วยเช่นกัน เพราะแน่นอนว่าทุกคนอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตตัวเอง อยากจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ อยากได้ในสิ่งที่หวังไว้ อยากเป็นอะไรที่อยากเป็น ก็ย่อมไม่ง่ายที่มนุษย์จะไต่ระดับมาถึงจุดนี้ได้ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินความสามารถของมนุษย์บางคน เพียงแต่พวกเขาเหล่านั้นจะต้องมีความพร้อมของความต้องการทั้ง 4 ขั้นเบื้องต้นมาเป็นอย่างดีแล้วเสียก่อนจึงจะนำพามาสู่ความสำเร็จ ความต้องการในระดับขั้นที่ 5 นี้ได้

จากความต้องการทั้ง 5 ขั้น ของ Maslow ที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งด้าน กายภาพ ปลอดภัย สังคม ยกย่องและความสมบูรณ์ นี้ก็จะทำให้คุณประเมินตนเองได้เบื้องต้นแล้วล่ะว่าคุณอยู่ขั้นไหน แล้วจะต้องทำอีกเท่าไหร่ถึงจะมาอยู่ขั้นที่คุณต้องการได้ แต่ไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ที่ขั้นไหนๆ ขอให้คุณเชื่อในตัวคุณเองว่าคุณจะผ่านขั้นนั้นไปได้แล้วจะพบกับด่านใหม่ๆ ที่ท้าทายชีวิตมนุษย์อย่างเรา