คนฉลาดจะทำตัวเดินตามหลัง

นักปราชญ์หรือผู้ฉลาดมีปัญญาหลายคนมักจะมีแนวคิดที่แตกต่างไปจากคนอื่นทั่วไป ทำให้พวกเขาได้ก้าวไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นและประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าใคร โดยเคล็ดลับของผู้ที่ฉลาดก็คือ การถ่อมตัว หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Humble ซึ่งหลักการความสำเร็จของเหล่านักปราชญ์ก็คือการทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาหวังแล้วพวกเขาจะได้ในสิ่งที่ต้องการ อย่างเช่น ถ้าต้องการจะอยู่หน้าผู้อื่น จะต้องทำตนให้อยู่หลังผู้อื่น หรือ คนที่อยากจะอยู่เหนือกว่าคนอื่นก็จะต้องทำตัวให้ต่ำกว่าคนอื่น เอาง่ายๆว่า ไม่อวดเก่งให้เกิดความริษยาต่อใคร ไม่หยิ่ง ไม่คิดว่าตนยิ่งใหญ่ เป็นต้น

จากหลักการเหล่านี้ส่งผลให้ผู้ที่ฉลาดมักได้รับการยกย่องนับน่าถือ โดยเป็นแบบอย่างให้กับผู้ที่ต้องการเจริญรอยตามนั่นเอง และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดของคนฉลาดที่น้อยคนจะรู้ว่า การถ่อมตนนั้นมีประโยชน์มากแค่ไหน คนส่วนใหญ่มักไม่เคยได้นึกถึงคำนี้มาก่อน มักจะพูดจาโอ้อวดในสิ่งที่ตนรู้ให้ผู้อื่นฟัง แสดงถึงความสามารถที่มีให้กับคนรอบตัวได้เห็น อวดรู้ เป็นการโชว์ความเหนือกว่าที่ตนมีโดยหารู้ไม่ว่าบางครั้งสิ่งที่โชว์ไม่ได้แสดงถึงความฉลาดหรือมีปัญญาเลย หากแต่เป็นความสามารถเพียงเล็กน้อยแต่สร้างภาพให้ดูใหญ่โต

ในทางกลับกันผู้ฉลาดกลับจะเป็นผู้นั่งเงียบมองดูสถานการณ์และฟังด้วยความวิเคราะห์ใช้ปัญญาว่าสิ่งที่ผู้พูดอยู่นั้น เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริง มีเหตุผลอะไรทำไมถึงพูดแบบนี้ แล้วสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น เขาจะวางตัวอย่างไรให้กลมกลืนไปกับสถานการณ์นั่นเอง ดังนั้น จงเป็นผู้ที่ถ่อมตนอยู่เสมอ เดินตามหลัง แล้วคุณจะสามารถควบคุมทุกสถานการณ์ได้เป็นผู้มีปัญญาที่ทุกคนยอมรับนั่นเอง