การตั้งเป้าหมายให้สำเร็จ

เคยเป็นกันไหมว่าเวลาตั้งเป้าหมายทีไร ทำไมเราถึงทำไม่เคยสำเร็จ ทั้งๆที่เราก็ใส่ใจแล้ว แต่ก็ไม่เกิดผลที่เราต้องการ ดังนั้นวันนี้เรามาดูหลักการตั้งเป้าหมายที่จะทำให้เราทำได้สำเร็จ เราต้องคำนึงและวางแผนการตั้งเป้าหมายที่ดีดังต่อไปนี้

  • การวางแผน : การที่คนเราจะบรรลุเป้าหมายได้นั้น จะต้องมีการวางแผนที่ดี เพราะถ้าไม่มีการวางแผนคุณก็จะไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย ยกตัวอย่างเช่น เราจะเดินทางไปเที่ยวกระบี่ นี่คือเป้าหมาย แต่คุณไม่ได้วางแผนว่าการไปเที่ยวครั้งนี้คุณจะไปด้วยวิธีไหน เช่นอาจจะไป รถไฟ รถยนต์ เรือ หรือ เครื่องบิน เป็นต้น คุณก็จะไม่สามารถไปถึงกระบี่ได้ ถ้าหากคุณไม่ได้กำหนดแผนที่ดีไว้ ดังนั้น การจะทำเป้าหมายให้ไปสู่ผลสำเร็จได้ ก็จะต้องมาจากการวางแผนที่ดีนั่นเอง
  • ความมุ่งมั่น : นอกจากมีแผนที่ดีแล้ว สิ่งที่จะทำให้เป้าหมายเราประสบผลสำเร็จได้ก็คือ ความมุ่งมั่นตั้งใจ หมายความว่า เป้าหมายที่คุณตั้งทุกครั้ง คุณต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจกับตัวเองว่าจะต้องทำให้สำเร็จจงได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณสามารถทำได้ โดยการตั้งเงื่อนไขให้กับตัวคุณเองว่า หากคุณทำสิ่งนี้สำเร็จคุณจะได้รับรางวัลอะไรตอบแทน หรือบางคนอาจจะใช้วิธีที่ตรงกันข้ามไปว่าหากคุณทำสิ่งนี้ไม่สำเร็จคุณจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง
  • การลงมือทำ : เป้าหมายของคุณจะไม่มีทางสำเร็จได้เลยหากคุณไม่ลงมือทำ ถึงคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจแค่ไหน คุณวางแผนไว้อย่างดีที่สุดก็ตาม แต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำมัน ทุกอย่างก็จบ เพราะการลงมือทำจะเป็นสิ่งที่นำคุณไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง
  • การตั้งเป้าหมายให้สำเร็จไม่ใช่เพียงแค่คิด แต่จะต้องลงมือทำด้วยถึงจะประสบความสำเร็จและเกิดขึ้นจริง โดยก่อนลงมือทำคุณจะต้องมีการวางแผนที่ดี มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำมัน แล้วคุณก็เริ่มลงมือได้เลยตอนนี้ แล้วคุณจะกลายเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งอย่างแน่นอน