การจับมือกับความรัก


การประคับประคองความรักของคู่รักหลายคู่บางครั้งเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก แต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของคนเราได้ มีคนเคยกล่าวไว้ว่า การดูแลความรักก็เปรียบเสมือนการจับมือกัน จูงมือกันเดิน ถ้าหากคุณจับมือของคู่รักแน่นจนเกินไปก็อาจจะทำให้คู่รักของคุณอึดอัด เหงื่อในมือออก หรือเจ็บปวดเป็นรอยแดงได้ ก็เหมือนกับความรักของบางคู่ที่ไม่มีความพอดี เช่น การที่คุณก้าวเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของคู่รักคุณมากไป เข้าไปจัดการ ห้ามนั่นนี่ มีกฎเกณฑ์ต่างๆมากมาย โดยที่คุณไม่ได้สอบถามความเต็มใจของคู่รักเลย จนทำให้คุณทั้งคู่เกิดความอึดอัดใจในบางครั้ง คู่ของคุณอาจจะเสียน้ำตาโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลย ต่างเสียใจต่อกัน และปลายทางก็อาจจะถึงขั้นเลิกรากันได้ถ้าคุณไม่รีบแก้ไข

แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าคุณและคู่ของคุณจับมือกันในลักษณะที่เบาเกินไป หลวมเกินไปไม่พอดี บางครั้งการจับมือแบบนี้ ก็เหมือนความรักของคุณที่อาจจะห่างเหินกัน ไม่ได้ดูแลกันอย่างใกล้ชิด ไม่ได้ใส่ใจต่อกัน แล้วถ้าหากวันใด คนที่คุณจูงมือเดินอยู่ด้วยข้างๆด้วยนั้นเกิดสะดุดล้ม หรือมีใครเดินมาชนคุณ มันก็จะทำให้มือของทั้งคู่หลุดออกจากกันได้ง่าย ความรักก็เช่นกัน ถ้าไม่ได้ใส่ใจซึ่งกันและกันมากพอ วันหนึ่งคนใดคนหนึ่งไปเจอคนใหม่ที่สะดุดตาเข้า วันนั้นก็จะเป็นปัญหาของคู่คุณก็ได้ ทำให้มีการนอกใจกันเกิดขึ้น มีมือที่สามเข้ามา เป็นต้น

ถ้าหากคุณไม่ต้องการให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับคู่ของคุณ ก็ควรจะต้องมีแนวทางดูแลหัวใจกันในแบบที่ควรจะเป็นคือการเดินทางสายกลาง โดยคู่ของคุณควรจะร่วมมือกันประคับประคองความรักไปด้วยกัน ด้วยการจับมือกันด้วยน้ำหนักที่พอดี ไม่แน่นจนทำให้ทั้งคู่อึดอัดแต่ก็ไม่หลวมจนทำให้มือหลุดออกจากกันได้ง่าย กล่าวคือ หันมาใส่ใจกัน ดูแลกัน ไม่ก้าวเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของคู่คุณมากเกินไป ให้เกียรติกัน พยายามเข้าใจกัน เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถประคับประคองความรักไปได้ คุณก็จะรู้สึกมีความสุขกับการจูงมือ รู้สึกอุ่นใจและสบายใจเมื่อได้จับมือกันและกันเดินไปข้างหน้านำพามาซึ่งความสำเร็จในความรักนั่นเอง