กฎ 80/20

ในปี 1895 Vilfredo Pareto หรือ วิลเฟรโด พาเรโต นักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลี่ยน เป็นผู้คิดค้นหลักการ 80/20 หรือเรามักจะเคยได้ยินว่า กฎ 80/20 ของพาเรโตนั่นเอง ซึ่งถ้าหากตีความ หรือพูดถึงความหมายของกฎนี้ สามารถระบุออกมาให้กระชับได้ใจความง่ายๆว่า “โดยทั่วไปแล้วสิ่งที่สำคัญหรือมีประโยชน์นั้นจะมีอัตราส่วนเพียงร้อยละ 20 ต่อ 80 เท่านั้น” และกฎข้อนี้ยังสามารถใช้อธิบายได้เกือบทุกเรื่องที่เกี่ยวชีวิตคนเราไปจนถึงระดับกว้างขึ้นอย่างระดับของประเทศก็ยังได้ ลองมาดูตัวอย่างหลักการอธิบายกฎพาเรโตในด้านต่างๆกัน
ตัวอย่าง

  • กฎ 80/20 กับ การเรียน : ขอยกตัวอย่างการอ่านหนังสือสอบ จะมีเนื้อหาที่สำคัญเพียง 20% จากหนังสือที่เราอ่านทั้งหมด 80 % ออกข้อสอบ ดังนั้นเวลาอ่านเราก็จะต้องจับใจความสำคัญให้เป็น เพื่อจะได้ไปประยุกต์ใช้ได้ในตอนสอบ
  • กฎ 80/20 กับ การทำงาน : จะมีงานสำคัญบางอย่างที่เราลงมือทำเพียง 20% แต่จะได้ผลลัพธ์ถึง 80 %
  • กฎ 80/20 กับ ธุรกิจ : ในการลงทุนของบริษัท 20% จะก่อให้เกิดผลกำไร 80%
  • กฎ 80/20 กับ เศรษฐกิจ : ในประเทศหนึ่งๆ จะมีคนรวย 20% ที่มีทรัพย์สินรวมกันแล้วมากกว่าคนจน 80 % ทั่วประเทศรวมกัน
  • ถ้าใครรู้จักนำกฎ 80/20 มาใช้ให้เป็นก็จะสามารถเข้าใจถึงหลักการในหลายๆด้านได้ง่าย เห็นภาพที่กว้างขึ้น แล้วจะส่งผลต่อการตัดสินใจและวิเคราะห์สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ง่ายขึ้น แม้แต่ชีวิตประจำวันของเราก็เช่นกัน การบริหารเวลาจัดอันดับความสำคัญในสิ่งต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเอง